Trắc nghiệm JLPT N1 Từ vựng - Quiz 16

Danh sách bộ đề


問 1 案の定 、川西さんは来なかった。

Từ thay thế tương đương cho 案の定


問 2 暑さを 凌ぐ ために、多くの人が都会を離れて山や海で過ごしている。

Từ thay thế tương đương cho 凌ぐ


問 3 祖父がなくなったとたん、遺産をめぐって兄弟の間で 浅ましい 争いが始まった。

Từ thay thế tương đương cho 浅ましい


問 4 こんなに けなされる とは思ってもみなかった。

Từ thay thế tương đương cho けなされる


問 5 直木賞を受賞したことは一人前の作家として認められた あかし だ。

Từ thay thế tương đương cho あかし


問 6 秘める

Cách sử dụng của từ 秘める


問 7 タイムリー

Cách sử dụng của từ タイムリー


問 8 質素

Cách sử dụng của từ 質素


問 9 携わる

Cách sử dụng của từ 携わる


問 10 一連

Cách sử dụng của từ 一連


JTest.net

Danh sách bộ đề


N1 Đề số 1

N1 Đề số 2

N1 Đề số 3

N1 Đề số 4

N1 Đề số 5

N1 Đề số 6

N1 Đề số 7

N1 Đề số 8

N1 Đề số 9

N1 Đề số 10

N1 Đề số 11

N1 Đề số 12

N1 Đề số 13

N1 Đề số 14

N1 Đề số 15

N1 Đề số 16

N1 Đề số 17

N1 Đề số 18

N1 Đề số 19

N1 Đề số 20

N1 Đề số 21

N1 Đề số 22