Thư viện

Chia sẻ tài liệu học tiếng Nhật

Tổng hợp từ vựng trong sách にほんごで働く!ビジネス日本語30時間
Tổng hợp từ vựng trong sách にほんごで働く!ビジネス日本語30時間

にほんごで働く!ビジネス日本語30時間 (Làm việc bằng tiếng Nhật! 30 giờ tiếng Nhật thương mại) là sách dành cho các bạn muốn giao tiếp trong môi trường Business dựa theo những tình huống cụ thể.


26 đề thi thử JLPT N3
26 đề thi thử JLPT N3

Tổng hợp 26 đề thi JLPT N3 kèm đáp án bản PDF. Các bạn có thể tải về máy hoặc xem trực tiếp.40 đề thi thử JLPT N2
40 đề thi thử JLPT N2

Tổng hợp 40 đề thi JLPT N2 kèm đáp án bản PDF. Các bạn có thể tải về máy hoặc xem trực tiếp.

Bạn muốn đọc bài viết hoặc tài liệu nào khác, hãy để lại bình luận bên dưới nhé!