Tổng hợp từ vựng trong sách にほんごで働く!ビジネス日本語30時間

にほんごで働く!ビジネス日本語30時間 (Làm việc bằng tiếng Nhật! 30 giờ tiếng Nhật thương mại) là sách dành cho các bạn muốn giao tiếp trong môi trường Business dựa theo những tình huống cụ thể.

にほんごで働く!ビジネス日本語30時間

Sách gồm 8 mục lớn tương ứng với các ngữ cảnh giao tiếp như sau:

  1. 紹介する (Giới thiệu)
  2. あいさつをする (Chào hỏi)
  3. 電話をかける・受ける (Nghe điện thoại)
  4. 注意する・注意を受ける
  5. 頼む・断る (Nhờ vả, từ chối)
  6. 許可をもらう (Được sự cho phép)
  7. アポイントをとる (Đặt cuộc hẹn)
  8. 訪問する (Thăm hỏi)

Tải về bản tổng hợp từ vựng trong sách tại đây: DOWNLOAD

Xem online trực tiếp danh sách từ vựng tại đây:


Bài viết khác

26 đề thi thử JLPT N3
26 đề thi thử JLPT N3

Tổng hợp 26 đề thi JLPT N3 kèm đáp án bản PDF. Các bạn có thể tải về máy hoặc xem trực tiếp.


40 đề thi thử JLPT N2
40 đề thi thử JLPT N2

Tổng hợp 40 đề thi JLPT N2 kèm đáp án bản PDF. Các bạn có thể tải về máy hoặc xem trực tiếp.