26 đề thi thử JLPT N3

Tổng hợp 26 đề thi JLPT N3 kèm đáp án bản PDF. Các bạn có thể tải về máy hoặc xem trực tiếp.

26 đề thi thử JLPT N3

Các bạn tải về tại đây: DOWNLOAD

Các bạn có thể xem online trực tiếp tại đây:


Bài viết khác

Tổng hợp từ vựng trong sách にほんごで働く!ビジネス日本語30時間
Tổng hợp từ vựng trong sách にほんごで働く!ビジネス日本語30時間

にほんごで働く!ビジネス日本語30時間 (Làm việc bằng tiếng Nhật! 30 giờ tiếng Nhật thương mại) là sách dành cho các bạn muốn giao tiếp trong môi trường Business dựa theo những tình huống cụ thể.


40 đề thi thử JLPT N2
40 đề thi thử JLPT N2

Tổng hợp 40 đề thi JLPT N2 kèm đáp án bản PDF. Các bạn có thể tải về máy hoặc xem trực tiếp.