Từ vựng Minna No Nihongo

Giáo trình Minna No Nihongo (みんなの日本語) là bộ sách dạy tiếng Nhật uy tín và phổ biến nhất ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Giáo trình hướng tới phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho người học tiếng Nhật.