JTest.net


Giới thiệu

Từ vựng được lấy ngẫu nhiên từ Danh sách 10.000 từ vựng JLPT.
Hãy lựa chọn trình độ N1, N2, N3, N4, N5 để ôn luyện cho các kỳ thi năng lực tiếng Nhật.
Học từ vựng thông dụng, sắp xếp theo chủ đề, kèm ví dụ minh họa tại đây.

Học từ vựng